Śródmózgowie

W śródmózgowiu znajdują się ośrodki odruchów narządu wzroku: reakcje skojarzonego spojrzenia, odruchy źreniczne na światło i nastawienie oraz reakcje akomodacyjne. Czynności te są organizowane przez jądra pokrywy przy współudziale pęczka podłużnego przyśrodkowego i jąder z nim związanych, jak również kory mózgu (świadome wpatrywanie się w przedmiot niezależnie od ruchu i pozycji przedmiotu oraz obserwatora). Jądro czerwienne śródmózgowia, głównie podporządkowane funkcjonowaniu wyżej położonych jąder, ma wpływ na synchronizację bądź desynchronizację zmian napięcia jednostek ruchowych mięśni, co ma znaczenie dla termo genezy drżenlowej. U człowieka jego znaczenie poza tą czynnością ogranicza się do przekazu bodźców ruchowych z wyższych pięter do rdzenia i do omówionych wcześniej okładów ruchowych pnia mózgu. U ptaków i gadów poziom ten jest dominującym poziomem mózgowia, Wyróżnić tu można jądra motoryczne oddziałujące na niższe struktury ruchowe pod kontrolą (u ssaków) kory mózgowej. Nie znane są bezpośrednie połączenia tych jąder z rdzeniem kręgowym. Znane natomiast połączenia tworzą wielosynaptyczne szlaki zstępujące poprzez jądra pnia mózgu (omówione! uprzednio) i układ siatkowaty. Rozpatrując czynnościowo ten poziom, należy włączyć do niego także istotę czarną i jądro czerwienne, mimo iż leżą one w śródmózgowiu. Tak więc tworzą ten układ (zwany pozapiramidowym) jądro ogoniaste, skorupa, gałka blada, przedmurze, jądra brzuszne boczne i brzuszne przednie wzgórza, jądro niskowzgórzowe, istota czarna i jądro czerwienne.

Comments are closed.