Bioregulatory

W tym celu każda komórka i każda tkanka charakteryzuje się budową chemiczną właściwą dla spełnianej przez nią funkcji. Skład chemiczny tkanki nerwowej jest ściśle podporządkowany jej funkcji. Głównym składnikiem, jak we wszystkich tkankach, jest woda, która w masie ciał komórkowych (istota szara) stanowi około 83%. Poza wodą na. szczególne wyróżnienie zasługuje zawartość lipidów (około 11%) oraz węglowodanów (około 10%). Te ostatnie stanowią główny materiał energetyczny. Komórki nerwowe mogą wykorzystać w energetyce także inne substancje” (aminokwasy, tłuszcze), lecz muszą one być przedtem przekształcone w glukozę lub inny, przydatny w cyklu. W ten sposób powstaje w mózgowiu ponad 7% zużywanej glukozy, uniezależniając w dużym stopniu tę tkankę od poziomu glukozy w dopływającej krwi. Mózgowie wykazuje stosunkowo duże zapotrzebowanie na tlen, przy równoczesnej niskiej tolerancji niedoboru tego składnika. Mózgowie dorosłego człowieka zużywa około 50 cm tlenu w ciągu minuta przy czym najwięcej zużywają go komórki filogenetycznie najmłodsze (kora półkul mózgowych). Zużycie tlenu wiąże się z rozpadem g 1 u k o z y i stanowi podstawę energetyki komórki nerwowej. Rozpad ten odbywa się początkowo beztlenowo glikoliza z wytworzeniem pirogrpnianu. Dalsze uwalnianie energii następuje w procesie rozpadu tlenowego w cyklu kwasów trójkarboksylowych (Krebsa).

Comments are closed.