Usuwanie neuronów

W ten sposób można wybiórczo niszczyć lub drażnić i badać towarzyszące zabiegom zmiany w wybranych strukturach układu nerwowego. Hetodami stereo taktycznymi można te wprowadzać do mózgu roztwory soli, mediatory, hormony i intfe substancje oraz ogrzewać lub oziębiać wybrane okolice tkanki nerwowej. Dalszy postęp w badaniach czynności mózgu spowodowały badania biochemiczne i biofizyczne, dzięki którym poznano działanie mediatorów nerwowych, procesy zachodzące podczas stanu spoczynkowego i depolaryzacji neuronu. W doświadczeniach tych często wykorzystuje się izolowane fragmenty tkanki nerwowej zwierząt. Inną dziedzinę poszukiwań stanowią techniki elektroencefalograficzne rejestrujące zmiany prądów bioelektrycznych w różnych jego stanach czynnościowych. W ten sposób można rejestrować zarówno zmiany pola elektrycznego w pobliżu czaszki, jak i zmiany wewnątrz czaszki czy tkanki nerwowej. Działanie mózgu można też obserwować, badając zachowanie się zwierząt i ludzi oraz metodami psychologicznymi. W eksperymentach tego typu bada się zarówno sposoby reakcji całego organizmu na konkretny bodziec sytuację, jak i poszczególne funkcje lub ich parametry zmianę częstości skurczów serca, zmiany naczynioruchowe, rytm oddechu, wydzielanie potu, reakcje skórno galwaniczne itp. (metody psychofizyczne). W tym typie badań traktuje się mózg jako tzw; „czarną skrzynkę, która pozwala jedynie zaobserwować, co się dzieje na początku i na końcu układu. Procesy zachodzące wewnątrz są nieznane;

Comments are closed.