Zaburzenie przemian

Zaburzenie przemian tryptofanu w kwas nikotynowy obserwuje się w schizofrenii, a hamowanie powstawania serotoniny wywołuje objaw halucynacji. Głównym substratem dla powstania katecholamin jest tyrozyna, aminokwas endogenny, otrzymywany z egzogennego aminokwasu fenyloalaniny. Związek ten jest także prekursorem melaniny (barwnika skóry) oraz tyroksyny hormonu tarczycy). Przemiany białkowe są w komórkach nerwowych bardzo intensywne i należą do ich podstawowych czynności. Wykazano ścisłą zależność między intensywnością tych przemian a stanem czynnościowym układu nerwowego. Intensywne jest także odnawianie białek, które najszybciej przebiega w wieku niemowlęcym. Przemiany białkowe zmniejszają się stopniowo z wiekiem, będąc funkcją uwodnienia tkanki nerwowej. Podobnie, jak z tempem przemian białek, występuje ścisła współzależność stanu czynnościowego mózgowia z zawartością w nim i intensywnością przemian kwasów nukleino w yc h. Stwierdza się, że obszary mózgowia filogenetycznie najmłodsze i najbardziej aktywne zawierają najwięcej RHA. Ponadto, poziom kwasów nukleinowych zależy od intensywności pobudzeń i czasu ekspozycji. Pobudzenia stresowe wywołują wzrost zawartości KNA w określonych obszarach mózgowia (zwłaszcza w podwzgórzu), a długotrwałe drażnienie komórek ruchowych rdzenia kręgowego i zwoju słuchowego obniża poziom tego związku.

Comments are closed.