Badanie do prcy

Aktualne badania lekarskie, musza zostać przeprowadzone badania stanowiskowe – w każdej firmie niezbędne jest więc ponowne wystawienie skierowania. Lekarz w trakcie wizyty pracownika, przeprowadza z nim podstawowy wywiad lekarski, w którym pyta o ogólny stan zdrowia, przebyte choroby i posiadane wady ( kręgosłupa, serca). Na pewnym stanowiskach nawet niewielka wada wzroku wyklucza możliwość podjęcia pracy. Szczególnie rygorystyczne sa badania przed wydaniem zaświadczenia o pracy na wysokościach. W niektórych sytuacjach lekarz medycyny pracy może skierować pracownika na badania rozszerzone ( prześwietlenie rentgenowskie płuc ). W branży gastronomicznej niezbędne sa tez badania przeprowadzane przez Sanepid. Po analizie wyników, lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie, o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym stanowisku. W sytuacjach kiedy pracodawca nie dopełni obowiązku skierowania pracownika na badania, będzie podlegał sankcjom.

Comments are closed.


Najnowsze komentarze
Szukaj